04-8643366 eilia@maman91.co.il
קטלוג

LHV7E/4CE-9.F3Y – יחידת עיבוי ביצר 9 כ"ס ECOSTAR

תיאור

יחידת עיבוי ביצר 9 כ"ס ECOSTAR

כולל מ.שמן R507/134, דלתה PII מרוכב

OIL SEPARETOR+DELTA PII MOUNTED+LHV7E/4CE-9.F3Y