04-8643366 eilia@maman91.co.il

משאבת מים מיני ארנג'

משאבות מים ניקוז מי מזגנים מיועדות למקומות בהם המאייד יושב רחוק ממקום ניקוז המים במזגן או יושב במקום נמוך מהמקום אליו נשפכים המים לכן צריך לעזור בהובלת המים.

ישנם סוגים שונים תוצרת P&M טיוואן.