04-8643366 eilia@maman91.co.il
קטלוג

חלקים למסכי אוויר (מספר דגמים שונים)

וילון אוויר בלתי נראה המפריד בין חללים שונים ובין שטחי פנים לחוץ.

סביבה עסקית, של מפעלים או חנויות, עשויה להקשות מאוד על פעילות המזגן, גם אם מדובר בדגם תעשייתי חזק, בעיה זו ניתן לפתור בהתקנת מסך אוויר אשר מהווה למעשה וילון אוויר בלתי נראה.